4 Parashikime për të Ardhmen e Privatësisë - WHITEHAT.al

4 Parashikime për të Ardhmen e Privatësisë

285 0

Në vitet e fundit, shqetësimet në lidhje me erozionin e besimit dhe pushtimin e privatësisë janë shtrirë në pothuajse çdo ndërveprim midis klientëve, organizatave dhe pajisjeve. Ligjvënësit kanë vazhduar të përgjigjen me ligje të reja për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave.

Njëkohësisht, efektet pozitive të mbrojtjes së duhur të privatësisë vazhdojnë të bëhen më të dukshme. Një qasje proaktive ndaj transparencës dhe privatësisë krijon një mundësi për një ndryshim konkurrues midis ndërmarrjeve duke nxitur rritjen e produktivitetit dhe suksesit të shitjeve, duke përmirësuar imazhin publik dhe duke rritur besimin e klientit.

Gartner përpiloi parashikime strategjike për të ardhmen e privatësisë, duke parë ndikimin që privatësia do të ketë në organizatat këtë vit dhe më gjerë. Drejtuesit e sigurisë dhe administrimit të rrezikut mund të përdorin këto parashikime  për të gjetur mundësi dhe për të krijuar vlerë për organizatat e tyre.

1. Deri në vitin 2023, organizatat që nuk monitorojnë tepër punonjësit që punojnë në distancë do të kenë deri në 15% produktivitet më të lartë se ato që bëjnë.

Gjatë punës në distancë gjatë COVID-19, shumë punëdhënës kanë rritur ndjekjen e aktiviteteve të punonjësve që punojnë në distancë. Ndërsa ata mund të kenë arsye të ligjshme për të kryer monitorimin e punonjësve, të tilla si skanimi i kërcënimeve të sigurisë, udhëheqësit duhet të kenë kujdes që të respektojnë privatësinë e punonjësve.

Monitorimi i tepërt mund të prishë besimin dhe të dëmtojë marrëdhënien punëdhënës-punonjës, si dhe imazhin e përgjithshëm të korporatës. Drejtuesit e sigurisë duhet të sigurojnë që masat e monitorimit të arrijnë ekuilibrin e duhur midis nevojave të organizatës dhe të drejtës së punonjësve për privatësi. Kjo do të ndihmojë punëdhënësit të ndërtojnë besim tek punonjësit dhe të sigurojnë produktivitet më të lartë në planin afatgjatë.

2. Deri në vitin 2023, organizatat që përfshijnë përvojën e përdoruesit të privatësisë në përvojën e klientit (CX) do të gëzojnë besueshmëri më të madhe dhe deri në 20% më shumë të ardhura dixhitale sesa ato që nuk e bëjnë.

Konsumatorët duan të dinë se si përdoren të dhënat e tyre personale, dhe ata kanë më shumë besim tek kompanitë që janë transparente në lidhje me përdorimin e të dhënave. Pasi klientët t’i besojnë një organizate, ka më shumë të ngjarë të jenë besnikë, të rekomandojnë atë kompani dhe të blejnë më shumë produkte dhe shërbime.

Organizatat mund ta shndërrojnë pajtueshmërinë e privatësisë në një mundësi për krijimin e të ardhurave duke e bërë privatësinë thelbësore për CX. Eshtë e domosdoshme që të përfshihet vazhdimisht transparenca dhe zgjedhja në të gjitha përpjekjet e CX dhe të personalizimit. Në mënyrë ideale, kjo është e centralizuar në një portal vetë-shërbimi që përballet me konsumatorin. Duke bërë këtë, organizatat mund të rrisin besueshmërinë e tyre dhe të përmirësojnë kënaqësinë dhe besnikërinë e klientit – duke rritur kështu mundësitë e të ardhurave.

3. Deri në vitin 2023, mbi 20% e organizatave do të përdorin një vlerësim të rrezikut të të dhënave (DRA) për të identifikuar dhe menaxhuar kontrollet e duhura të privatësisë, pavarësisht nga mungesa e udhëzimeve  se si ta zbatojnë atë.

Organizatat përballen me një botë në ndryshim të mbushur me një sasi gjithnjë në rritje të të dhënave, të cilat mund të çojnë në mundësi të mëdha biznesi kur ato të dhëna përdoren si duhet për të zhvilluar ose përmirësuar produktet dhe shërbimet. Sidoqoftë, organizatat sfidohen njëkohësisht me lundrimin në një portofol evoluues ndërkombëtarë të ligjeve të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave, duke krijuar rreziqe të rëndësishme biznesi nëse të dhënat përdoren në mënyrë jo të duhur. Udhëzimet nga rregullatorët e privatësisë se si të zbuten rreziqe të tilla shpesh janë jo konsistente ose nuk kanë fokus.

Kompanitë mund të përdorin  DRA për të identifikuar dhe analizuar rreziqet e mundshme të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Rezultatet e DRA-së do të ndihmojnë në përcaktimin e suksesit të kontrolleve ekzistuese të sigurisë së të dhënave dhe identifikimin e boshllëqeve. DRA mund të ndihmojë gjithashtu në adresimin e kërkesave të pajtueshmërisë së ligjeve globale të mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë, duke zvogëluar rrezikun e zbulimit aksidental, përpunimit të papërshtatshëm të të dhënave ose shkeljeve të tjera të të dhënave.

4. Deri në fund të vitit 2025, sistemet e shumta Internet of Behaviors (IoB) do të rrisin rrezikun e pasojave të padëshiruara, duke prekur potencialisht mbi gjysmën e popullsisë së botës.

Përhapja e sensorëve të monitorimit, pajisjet e Internetit të Gjërave dhe disponueshmëria e gjerë e grupeve masive të të dhënave mundëson një vlerësim të pashembullt të “sjelljeve” individuale brenda dhe jashtë linje. Një sistem IoB synon të kapë, analizojë, kuptojë dhe përgjigjet ndaj këtyre sjelljeve, me qëllim që të ndikojë në atë sjellje . Një sistem IoB kombinon burime të shumta të inteligjencës, të tilla si të dhëna komerciale të klientëve, të dhëna të disponueshme për publikun për qytetarët, media sociale, njohje të fytyrës dhe gjurmim të vendndodhjes, për ta bërë këtë.

Këto sisteme mund të çojnë në rezultate pozitive, siç janë përmirësimi i shëndetit publik. Për shembull, gjatë COVID-19, një IoB mund të synojë të monitorojë dhe analizojë sistematikisht sjelljen e higjienës së duarve, të përdorë analiza të bazuara në njohjen e fytyrës për të përcaktuar përdorimin e maskës, të përdorë konfirmimin algoritmik të bazuar në pajisje dhe video për të monitoruar sjelljen e distancës sociale, etj. këto sisteme mund të ndihmojnë më pas në rregullimin e sjelljes.

Sidoqoftë, kur lihet i pakontrolluar, mund të ketë edhe rezultate negative, të tilla si censura ose trillimi i së vërtetës. Prandaj, natyrisht ekziston një debat i vazhdueshëm rreth pozitës dhe besueshmërisë së algoritmeve, të drejtave dhe lirive individuale dhe mbrojtjes së autonomisë në lidhje me sistemet e IoB.

Këto debate duhet të formojnë parametrat e pranimit për vendosjet e IoB. Ndërsa një IoB rritet , udhëheqësit e sigurisë duhet të sigurojnë stabilitet dhe qëndrueshmëri. Vendosni një kornizë për privatësinë, sigurinë, etikën dhe ndërlidhjen që të gjithë entitetet e lidhura duhet të pajtohen, duke ulur më tej rrezikun e pasojave të padëshiruara.

 

Leave a Reply