Praktikimi i DevSecOps: Analiza e Source Code Security - WHITEHAT.al

Praktikimi i DevSecOps: Analiza e Source Code Security

408 0
devSecOps

Zhvilluesit duhet të mendojnë jo vetëm për sigurinë e infrastrukturës , por edhe për sigurinë e kodit.

Source Code Security  është një komponent i patjetërsueshëm i një rrjedhë pune të sigurt . Ekziston një kategori e veçantë e tools të drejtuara drejt kontrollit të aplikacioneve për dobësitë në fazën e zhvillimit. Këto zgjidhje aktualisht  po bëhen më të sofistikuara, pjesërisht për shkak të rritjes së presionit rregullator.

Ky artikull do të kalojë mbi llojet e zakonshme të instrumenteve të testimit të Source Code. Ai do të shpjegojë ndryshimin midis tools të ndryshme që përfaqësojnë grupet e testimit të sigurisë  statik, dinamik dhe interaktiv (SAST, DAST dhe IAST) dhe do të hedhë dritë mbi teknologjinë e Runtime Application Self-Protection (RASP). Ju gjithashtu do të mësoni se cilat detyra mund të zgjidhen duke përdorur këto skanera.

Arsyet e kontrollit të kodit për çështje sigurie.

Kompani të ndryshme kanë teknikat kryesore për të adresuar dobësitë brenda perimetrit të tyre duke rregulluar mjediset e zakonshme siç janë sistemet operative dhe mjetet e menaxhimit të bazës së të dhënave. Sidoqoftë, mund të ketë zgjidhje unike në përdorim-ato të krijuara posaçërisht për zgjidhjen e detyrave specifike. Për të parandaluar që programe të tilla të bëhen pika hyrëse për aktorët me qëllim të keq, kompanitë duhet të gjejnë dhe të rregullojnë të metat e sigurisë në to.

Eshtë e rëndësishme që organizatat të dinë se cilat fragmente të kodit  janë duke u përdorur në segmente të ndryshme të infrastrukturës së tyre. Kur gabimet gjenden në një fragment të veçantë, kompanitë duhet të përcaktojnë se në cilat sisteme ndikojnë dhe t’i rregullojnë ato pa vonesë, mundësisht duke ia caktuar këtë detyrë zhvilluesit që ka shkruar kodin .

Ndërtimi i mbrojtjeve nga e para është thelbësore sepse të gjitha nivelet e një arkitekture dixhitale varen reciprokisht. Prandaj, secila prej tyre ndikon në sigurinë e përgjithshme. Për të ulur kostot, është një ide e mirë të vendosni një objektiv që do të arrihet përmes vlerësimit të kodit.

Zgjidhjet e vlerësimit të kodit lejojnë një zhvillues të shmangë kostot e eliminimit të dobësive të zbuluara pasi sistemi është live. Sa më herët që  të kuptojë rëndësinë e sigurisë së kodit, aq më pak kohë, para dhe burime të tjera kërkohen për të aplikuar zgjidhje gjatë rrugës.

Disa shërbime dhe aplikacione janë të ndërthurura me modelin e të ardhurave të një organizate. Programet financiare dhe tregtare janë disa shembuj. Kur sulmuesit komprometojnë këto sisteme, pasojat shkojnë përtej çështjeve të reputacionit dhe sjellin një humbje direkte monetare për kompaninë.

Sigurisht, skanimi i kodit për boshllëqe nuk është elementi i vetëm i inxhinierisë së sigurt të softuerit, por është hapi i parë dhe i nevojshëm që i lejon zhvilluesit të qëndrojë në krye të procesit. Nëse një ekip IT mbështetet vetëm në arna, kjo taktikë është gjithmonë reaktive sesa proaktive, dhe kështu kundërshtarët marrin më shumë kohë dhe mundësi për të infiltruar në rrjet. Parimi “Shift Left” (zhvendosja e analizës së sigurisë sa më afër fillimit të procesit të zhvillimit) zvogëlon kostot e mundshme të trajtimit të problemeve si për zhvilluesin ashtu edhe për klientin më pas.

Gjithashtu vlen të përmendet se injorimi i rreziqeve ligjore mund të jetë një risk i madh. Një kompani duhet të kuptojë se çfarë kodi zotëron, kush do të ketë të drejtat për kodin në rast se biznesi ndahet dhe cilat janë kërkesat e licencimit të përbërësve të palëve të treta. Në këto skenarë, vlerësimi i kodit mund të jetë një mjet për të lehtësuar punën e avokatëve.

A vlejnë skanerët open-source worthwhile ?

Nuk ka gjë të tillë si softuer krejtësisht falas. Në të njëjtën kohë, nuk mund të thuash me siguri se cili skaner është më i mirë – komercial ose falas. Në vend të kësaj, ju vetëm mund të argumentoni se cili mjet është më i përshtatshmi për një detyrë specifike. Ju mund të kombinoni produkte të ndryshëm për të analizuar kodin në faza të ndryshme të një projekti dhe përdorni skanera të ndryshëm për procese të ndryshme zhvillimi.

Mjetet open source mund të ofrojnë një nivel themelor të sigurisë, por ka shumë të ngjarë që të keni nevojë për produkte të specializuara InfoSec për të identifikuar dobësitë më komplekse. Mjetet komerciale shpesh ofrojnë rekomandime të përparuara. Kjo është e rëndësishme sepse thjesht raportimi i një problemi nuk është i mjaftueshëm në disa raste. Gjithashtu mund të jetë e nevojshme të shpjegohet se çfarë duhet bërë, deri në rregullimin automatik të kodit të keq.

Çfarë janë SAST, DAST dhe IAST? Dhe cilën të zgjidhni?

Për të kuptuar kategorizimin aktual të skanerëve të sigurisë së kodit, duhet të mbani mend pesë akronime. Qasjet tradicionale përfshijnë analiza statike (SAST), dinamike (DAST) dhe hibride (IAST). Për më tepër, ekziston Feedback-based Application Security Testing (FAST), i njohur gjithashtu si fuzzing. Një teknologji tjetër në listë është RASP, e cila funksionon si një lloj firewall i aplikacionit të brendshëm dhe përdoret për të identifikuar dhe bllokuar sulmet në kohë reale.

Software Composition Analysis (SCA) gjithashtu vlen të përmenden. Qëllimi i tyre është të verifikojnë përbërësit e palëve të treta të përdorura në një sistem. Variantet e nivelit fillestar të këtyre zgjidhjeve listojnë bibliotekat e palëve të treta të integruara në procesin e zhvillimit dhe dallojnë dobësitë në to. Mjetet e avancuara SCA mund të vlerësojnë gjithashtu funksionimin e kodit  dhe të kuptojnë nëse dobësitë e zbuluara mund të shfrytëzohen në një sistem specifik.

Secili prej këtyre mjeteve duhet të përdoret në një fazë të veçantë të zhvillimit, sigurisë dhe operacioneve (DevSecOps). Një analizues statik ndihmon në shkrimin e kodit të sigurt , ndërsa vlerësimi dinamik dhe IAST janë të dobishëm kur programi është duke u përpiluar dhe testuar. Asnjë nga këto mjete nuk siguron sigurinë përfundimtare të kodit, por përdorimi i një kombinimi të tyre mund të japë rezultate të mira. Zgjedhja e zgjidhjes më të përshtatshme të vlerësimit varet nga privilegjet e klientëve – nëse ata mund të hyjnë në kod ose të përdorin vetëm aplikacionin.

Çfarë pengon vendosjen e code security assessment tools?

Kompleksiteti i ndërveprimit midis specialistëve dhe zhvilluesve të InfoSec është një pengesë e rëndësishme për vendosjen e zgjidhjeve të analizës së kodit . Programuesit shpesh kanë perspektivat e tyre se sa kritike është një dobësi dhe nëse rregullimi i saj është një detyrë urgjente.

Në disa raste, vulnerability databases mund të ndihmojnë në arritjen e një emëruesi të përbashkët, por edhe vulnerability databases më gjithëpërfshirëse nuk është gjithmonë e zbatueshme për një kornizë të veçantë zhvillimi. Për më tepër, çdo aplikacion ka modelin e tij unik të kërcënimit, dhe vlerësimi i ashpërsisë së cenueshmërisë duhet të kryhet në kontekstin e një rrjedhe pune specifike. Analiza interaktive mund t’ju ndihmojë të jepni përparësi asaj që ka nevojë  urgjente për zgjidhje . Gjithashtu është e nevojshme të dalësh me kërkesat e sigurisë në një fazë të hershme të zhvillimit kur arkitektura dhe funksionaliteti i aplikacionit janë duke u formuar.

Drejtuesit e kompanisë duhet të kenë parasysh se një gabim nuk është domosdoshmërisht një dobësi. Për të ndërtuar një dialog të saktë me zhvilluesit, ata duhet të sigurojnë sa më shumë informacion të strukturuar në lidhje me problemin e zbuluar me referenca ndaj praktikave ndërkombëtare  etj.

Çfarë parashikon e ardhmja e këtij tregu?

Në të ardhmen, analizuesit e kodit do të migrojnë në cloud. Ky proces tashmë është duke u zhvilluar, dhe shumë shitës po gjenerojnë deri në 50% të të ardhurave të tyre nga sistemet e sigurisë të kodit të bazuar në cloud.

Një tendencë tjetër është forcimi i kërkesave rregullatore që lidhen me sigurinë e kodit. Zhvilluesit dikur ishin të shqetësuar kryesisht për përmbushjen  e kërkesave funksionale, por gjërat kanë ndryshuar. Në ditët e sotme, për të ofruar zgjidhje për industritë kritike, ata duhet të mendojnë jo vetëm për sigurinë e infrastrukturës dixhitale , por edhe për sigurinë e kodit.

Një mbështetje në rritje në komponentët open source dhe kompleksiteti në rritje i kodit gjithashtu mund të përcaktojë evolucionin e këtij tregu për vitet e ardhshme.

Leave a Reply